OWAY - Lactosystem - Duỗi thẳng tóc

Lactosystem là công nghệ tiên tiến nhất từ phòng thí nghiệm của Rolland, thay thế những sản phẩm duỗi tóc gây hại bằng hệ thống thuốc duỗi mới. Là hệ thống duỗi thẳng chuyên nghiệp dựa trên nguyên lý của Thiolactate - thành phần linh hoạt giúp kiểm soát các sợi tóc, chiết xuất Sạch cao cấp từ Cám gạo  và  tinh sữa thực vật Phytomilk, giúp cân bằng pH đảm bảo cho mái tóc thẳng mượt, hiệu quả lâu dài và không làm hại tóc.